Política de Privacitat

Titular del lloc web: Rodamientos B.N.P., S.A.
C.I.F.: A08563785
C/ Congost, 10
08903 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Teléfono: 93 431 19 02

1. Amb aquestes Condicions d’ús, Rodamientos B.N.P., S.A. regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2. Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d’ús.

3. L’ús del lloc web així com de la informació continguda en el mateix és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent Rodamientos B.N.P., S.A. a publicar les noves condicions d’ús a la web en el menor temps possible.

4. L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, als l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar Rodamientos B.N.P., S.A. dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5. Rodamientos B.N.P., S.A. no serà responsable dels errors en l’accés a la pàgina web o en els seus continguts i hi posarà la diligència en què els errors no es produeixin.

6. Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Rodamientos B.N.P., S.A. i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de Rodamientos B.N.P., S.A., no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de Rodamientos B.N.P., S.A., tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7. L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pagina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de Rodamientos B.N.P., S.A. estarà sotmès a les següents condicions:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web www.bnpsa.com.
No s’establiran deep-links amb el lloc web de Rodamientos B.N.P., S.A. ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Rodamientos B.N.P., S.A. i els seus serveis i, en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de Rodamientos B.N.P., S.A., no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Rodamientos B.N.P., S.A.
Sota cap circumstància, Rodamientos B.N.P., S.A. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

8. Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Rodamientos B.N.P., S.A. podrà, en qualsevol moment, modificar-les o introduir nous termes, comprometent-se a publicar-les en aquest lloc web.

9. La prestació de servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

EL TEU PROVEÏDOR DE RODAMENTS DE CONFIANÇA

a

MENÚ

INICI

EMPRESA

PRODUCTES

CONTACTAR

CONTACTAR

93 431 19 02

07:30-14:00/15:30-18:00

LOCALITZACIÓ

C/ Congost 10
L'Hospitalet del Llobregat
08903 Barcelona